Zrealizowano kolejny etap zagospodarowania parku w Gniszewie

Park w Gniszewie (fot. Gmina Tczew)
Tczew - Zrealizowano kolejny etap zagospodarowania parku w Gniszewie
Zgodnie z zapowiedzią pani sołtys Marii Cimek zrealizowano kolejny etap zagospodarowania parku w Gniszewie. Projekt pn. "Nasz piękny park 2", podobnie jak ubiegłoroczny, realizowany był w ramach programu "Działaj lokalnie IX" Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Pokolenia, które to zadanie w postaci regrantingu współfinansowała Gmina Tczew. Na realizację zadania sołectwo uzyskało wsparcie w wysokości 6000 zł.

W ramach zadania wyłożono alejkę kostką chodnikową na odcinku 55 m, zamontowano jedną ławkę i posadzono 14 drzewek. Mieszkańcy w zakresie wniesionego wkładu własnego uporządkowali teren parku, pozbierali wszystkie śmieci oraz oczyścili miejsce z gałęzi i krzaków.

Realizacja pierwszego etapu odbyła się w ubiegłym roku, w ramach którego zakupiono tablicę informacyjną, dwie ławki i wyłożono alejkę kostką chodnikową.


Przedsięwzięcia nie udałoby się zrealizować bez pomocy mieszkańców Gniszewa i wolontariuszy, dzięki którym park służyć będzie aktywizacji mieszkańców, wzmocnieniu relacji międzyludzkich oraz poznawania przyrody przez dzieci.

Sonda - odpowiedz na pytanie

Czy jesteś za likwidacją przedmiotu religii w szkołach publicznych?

Drukuj
Prześlij dalej