Konkurs Grantowy dla pomorskich firm z branży czasu wolnego

Pieniądz (fot. mat. prasowe)
Konkurs Grantowy dla pomorskich firm z branży czasu wolnego
Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła kolejny nabór wniosków w ramach projektu "IMPULS - odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego". Przedsiębiorcy, aby pozyskać dofinansowanie, nie muszą już spełniać warunku spadku co najmniej 25% swoich przychodów liczonych jako średnia w latach 2020-2021 w stosunku do 2019 r. Wnioski będą przyjmowane od 26 sierpnia do 5 września 2022.

W aktualnym konkursie wprowadzono kilka zmian. Warunek spadku przychodów nie będzie już obligatoryjny ale w zakresie 0-25% będzie punktowany jako preferencja. Dodatkowo, w stosunku do pierwszego naboru, będzie też możliwość składania wniosków przez organizacje i stowarzyszenia turystyczne (o statusie mikro lub małego przedsiębiorstwa) wpisane do Rejestru Przedsiębiorców i prowadzące działalność gospodarczą związaną z branżą czasu wolnego co najmniej od 1 stycznia 2019 r. W ramach naboru przeprowadzonego 15 - 2 lipca 2022, wpłynęło 97 wniosków na kwotę dofinasowania 12,3 mln PLN. Do wykorzystania zostało jeszcze ok. 30 mln PLN.

Dla kogo?
O grant mogą ubiegać się mikro lub mali przedsiębiorcy z branży czasu wolnego którzy:
- posiadają PKD głównej działalności wskazane w Regulaminie Konkursu Grantowego - poniżej tabela. Są wśród nich przedsiębiorcy oferujący usługi noclegowe, gastronomiczne, sportowe, artystyczne, zajmujący się organizacją turystyki oraz wydarzeń biznesowych i rekreacyjnych.

- działają co najmniej od 1 stycznia 2019 r. oraz od tego czasu posiadają wyżej wspomniany PKD dzielności głównej. PKD zostały wskazane przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego.
- ich główna siedziba oraz realizowany projekt będą zlokalizowane w województwie pomorskim
Ponadto, o grant mogą się ubiegać organizacje i stowarzyszenia turystyczne (o statusie mikro lub małego przedsiębiorstwa) wpisane do Rejestru Przedsiębiorców i prowadzące działalność gospodarczą związaną z branżą czasu wolnego co najmniej od 1 stycznia 2019 r., a działalność w zakresie branży czasu wolnego jest zapisana w ich Statucie obowiązującym również co najmniej od 1 stycznia 2019 r.

Dodatkowe szanse będą mieli wnioskodawcy, którzy zdecydują się na zwiększenie wkładu własnego ponad zakładane 30%. Preferowane będą firmy, które wykorzystają w swoich przedsięwzięciach rozwiązania cyfrowe lub proekologiczne oraz takie, które nie otrzymały wsparcia w ramach pierwszej edycji konkursu.


Ile?
- Pula środków do rozdysponowania w konkursie to około 30 mln PLN
- Firmy będą mogły pozyskać dofinansowanie na realizowane projekty od 25 tys. do 160 tys. zł.
- Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych.

Na co?
Głównym celem projektów powinien być rozwój i zdobywanie nowych przewag konkurencyjnych firm m.in. poprzez:
- wdrażanie nowych lub zmianę dotychczasowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych cyfrowych i ekoefektywnych,
- unowocześnienie wyposażenia.

Dodatkowo punktowane będą projekty związane z transformacją cyfrową firmy oraz o charakterze proekologicznym. Preferowane będą również przedsięwzięcia polegające na wprowadzeniu nowych usług lub produktów do oferty firmy.
Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie na zakup nowych środków trwałych i wyposażenia oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych jak oprogramowanie czy licencje. Może to być przykładowo zakup instalacji paneli fotowoltaicznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, systemu informatycznego usprawniającego działanie restauracji ale także zakup łóżek do pokoi gościnnych czy wyposażenia kuchni hotelowej. Dofinasowaniu nie podlegają koszty robót budowlanych.

Jak i kiedy?
- Podstawą udziału w konkursie jest jedynie złożenie wniosku o udzielenie grantu, stanowiącego załącznik do Regulaminu Konkursu.
- Przyjmowanie dokumentów rozpocznie się prawie miesiąc od ogłoszenia konkursu tj. od 26 sierpnia - do 5 września. Wnioski wyłącznie w wersji papierowej należy wysłać pocztą na adres: ARP SA, al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk.
- Przedsiębiorca może składać w ramach konkursu tylko jeden wniosek.
- Do dofinansowania zostaną wybrane firmy, których projekty uzyskały najwyższą ilość punktów nie decyduje data złożenia aplikacji.
- Najwcześniejszym możliwym dniem rozpoczęcia realizacji projektu przez firmę oraz kwalifikowalności wydatków jest dzień ogłoszenia naboru wniosków.
- Projekty muszą zostać zakończone do 30 czerwca 2023 r.
- Wnioski o płatność będą rozliczane wyłącznie metodami uproszczonymi tj. kwotami ryczałtowymi przypisanymi do poszczególnych zadań.

Jak można się przygotować?
Z dokumentacją konkursową można zapoznać się na stronie internetowej ARP. Zainteresowani przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze szkoleń, webinarów i konsultacji organizowanych przez ARP. Informacje na ten temat będą zamieszczane na stronie internetowej - www.arp.gda.pl, w mediach społecznościowych oraz rozsyłane newsletterem. W ramach projektu Impuls przedsiębiorcy zainteresowani aplikowaniem będą mogli skorzystać z indywidualnego doradztwa w celu otrzymania analizy potrzeb przedsiębiorstwa i otrzymać rekomendacje dotyczące zakresu inwestycji odpowiadających tym potrzebom m.in. poprzez wskazanie możliwych rozwiązań proekologicznych i cyfrowych w ramach prowadzonej działalności.

Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (1)
dodaj komentarz

 • +1

  Szlampa _gość

  08.08.2022, 06:51

  menele tczewskie mają się dobrze

  Jestem bezdomny i prowadzę pasożytniczy tryb życia. Moje biuro to ławki w parku Kopernika przy przystanku w Tczewie. Codziennie mamy narady i debaty na tematy społeczne. Ustalamy z kolegami plan jak naciągnąć rząd na kolejne darowizny , zasiłki , dotacje. Mamy zastawiony stół tanim alkoholem. Ale z chęcią przygarniemy kolejną kasę od socjalistycznego nierządu PISIu. Bo pisiu robię pod okoliczne drzewa.SM i Policja może nam skoczyć, ponieważ jesteśmy ponad prawem i sprawiedliwością . Jesteśmy NIETYKALNI. Oby tak dalej , a będziemy żyli długo w smrodzie i zarazie ....

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx4.xx2 
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu, które dodano po zaakceptowaniu regulaminu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym używając opcji "zgłoś naruszenie zasad komentowania lub zgłoś nadużycie" dostępnej pod każdym komentarzem.