Kultura Dostępna w kinie Helios. "Powrót"

(fot. mat. prasowe)

odbyło się
10
10.2019
Czwartek
Tczew - Kultura Dostępna w kinie Helios. "Powrót"
Dziesiąty dzień października przynosi nam "Powrót". W ramach Kultury Dostępnej oczywiście.

POWRÓT


Twórczość Magdaleny Łazarkiewicz stanowi w polskim kinie bardzo ciekawy przykład szalenie konsekwentnej autorskiej drogi. Już począwszy od arcyciekawych szkolnych etiud, poprzez poruszające tytuły z pierwszego okresu pracy reżyserki (filmy "Przez dotyk", "Białe małżeństwo", "Ostatni dzwonek"), aż po najnowsze dokonania - również te teatralne i telewizyjne - Magdalena Łazarkiewicz zawsze upomina się w gruncie rzeczy o to samo. Prawo do wolności własnej której zagrażają figury będące efektem opresji kulturowej lub światopoglądowej. W "Powrocie", najnowszym filmie reżyserki, ten wolnościowy pęd widać ze szczególną ostrością. Reżyserka opowiadając realistyczną historię młodej dziewczyny (zjawiskowe odkrycie aktorskie - Sandra Drzymalska) której udało się uciec od gangsterów, zmuszających ją do prostytucji, mówi w istocie o tym, czym jest dzisiaj piekło wolności i czy przypadkiem nie staje się na nasze własne życzenie kolejną niewolą.
W różnych miastach Polski, na wielu festiwalach, także podczas DKF'owskich spotkań z publicznością, przysłuchiwałem się poruszającym spotkaniom reżyserki z widzami. "Powrót" jak mało który tytuł z bieżącego repertuaru, prowokuje bowiem do szczerości, prawdziwej dyskusji. Łazarkiewicz udało się dotknąć szczególnie chronionego tematu, chronionego i tabuizowanego. Dom rodzinny pokazywany był dotąd w polskim kinie jako sacrum, albo patologia, w "Powrocie" staje się natomiast znaną przez wielu z autopsji przestrzenią ubezwłasnowolnienia. Z jednej strony, dominują w nim elementy katolickiego wychowania, kościelna symbolika, z drugiej dogmat chorobliwego wystrzegania się zła (grzechu), które - jak precyzyjnie pokazuje Magdalena Łazarkiewicz - samo w sobie staje się kolejnym złem, z czasem złem spotworniałym i zwielokrotnionym. Wrażliwość, subtelność autorki filmu nie pozwala jednak na czarnobiały przekaz. Figura matki granej przez Agnieszkę Warchulską jest paradoksalna. Nie pamiętam takiej postaci w polskim kinie. Nawet na moment nie staje się karykaturą, bohaterką ośmieszoną i wyszydzoną przez wszystkowiedzącego autora. Przeciwnie, reżyserka daje tej abominacyjnej przecież postaci prawo do własnego głosu; głosu, który należy wysłuchać uważnie, a może nawet starać się zrozumieć. To rzadki gest artysty próbującego zestawić różnicujące się społeczeństwo, szukać definicji dla tych różnic, wskazać na błędy które popełniliśmy, które stale popełniamy.

"Powrót" ma również konsekwentną strukturę narracyjną i muzyczną. Niepokoją dźwięki partytury Antoniego Komasy-Łazarkiewicza mądrze zestrojone z niepokojem wnoszonym przez postaci głównych bohaterów. Dźwięki wyprzedzają nastroje. Stają się klasterami, którym daleko do polifonii. Tak właśnie diagnozuje świat Magdalena Łazarkiewicz. Szumy, zlepy, ciągi, te z Mirona Białoszewskiego, a pomiędzy szumami małe wyspy samotności narażone na przemoc, okrucieństwo, zbrukanie. Powinny być od ochroną, bo tylko ona mogą nas ocalić. Nikt więcej.

Łukasz Maciejewski


Konkurs

Mamy dla Państwa podwójne zaproszenie na film. Wystarczy, że napiszesz do nas maila z dopiskiem w tytule "Dostępna" - i podać w treści w imię osoby, która ma wybrać się na film (może to być imię Państwa) - kto pierwszy, ten lepszy. Maile prosimy przesyłać na adres kontakt@redakcja.tcz.pl .(Uwaga - pod uwagę bierzemy tylko maile wysłane jeden raz, po publikacji artykułu). O wygranej zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową.


Uwaga: Aby wziąć udział w konkursie należy w treści maila wkleić poniższą formułkę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, adres e-mail, numer IP) zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uczelnia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.2016.119.1), dalej zwane "rozporządzeniem". Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest TCZ.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie przy ulicy Hanny Hass 4, 83-110 Tczew. Zbierane dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ww. rozporządzenia w celu rozstrzygnięcia konkursu. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie: osoby upoważnione przez TCZ.PL Sp. z o.o. - pracownicy spółki i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmioty przetwarzające - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, np. podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć; administrujący naszymi systemami teleinformatycznymi lub udostępniający nam narzędzia teleinformatyczne, a także kino Helios Tczew, ul. Pomorska 1, 83-110 Tczew oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, np. sądy, policja itp. Nigdy nie sprzedajemy Państwa danych ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo przeniesienia danych. Mogą Państwo również domagać się ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wycofać udzieloną zgodę w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w organizowanym przez TCZ.PL konkursie. Państwa dane osobowe przetwarzamy na czas trwania konkursu i w czasie podejmowania czynności związanych z jego rozstrzygnięciem. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza ww. rozporządzenia.

Aktualizacja - Bilety już rozdane. Prosimy nie nadsyłać maili. Zwycięzcy powiadomieni drogą mailową
Drukuj
Prześlij dalej