Gniew. Lokalny Program Rewitalizacji przyjęty

Rynek w Gniewie (fot. mat. prasowe )
Tczew -  Gniew. Lokalny Program Rewitalizacji przyjęty
W środę, 12 kwietnia odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gniewie, na której radni głosowali nad przyjęciem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023. Dokument został przyjęty jednogłośnie.

Radni uchwalali już Lokalny Program Rewitalizacji, niemniej zmieniły się podstawy prawne, stąd potrzeba ponownego podjęcia uchwały. Trzeba było poszerzyć też obszar badania. Wcześniejszy program obejmował tylko teren miasta, należało jednak zanalizować na podstawie określonych wskaźników, uwzględniających położenie, układ komunikacyjny, demografię i gospodarkę cały teren gminy.

LPR pozwoli gminie ubiegać się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Rekomendowanym obszarami miasta do objęcia rewitalizacją są Podzamcze i Stare Miasto. Wnioski aplikacje gmina złoży do 26 maja.
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ - SPRAWDŹ OFERTĘ


Drukuj
Prześlij dalej