Przebudują ulicę Hallera w Gniewie

(fot. gniew.pl)
Tczew - Przebudują ulicę Hallera w Gniewie
Gmina Gniew zdobyła dofinansowanie w wysokości 825 700 złotych na przebudowę ulicy Hallera w Gniewie w ramach Fundusz Dróg Samorządowych. Umowę na dofinansowanie modernizacji drogi burmistrz Maciej Czarnecki podpisał osobiście w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w piątek, 24 maja.

Zadanie przewiduje przebudowę ul. Hallera na odcinku od skrzyżowania z ul. Czyżewskiego do ul. 27 Stycznia w zakresie robót drogowych, oświetlenia ulicznego, a także usunięcia kolizji energetycznych i gazowych. W chwili obecnej ul. Hallera posiada w części nawierzchnię wykonaną z płyt drogowych żelbetowych, w części z płyt YOMB oraz nawierzchnię gruntową utwardzoną ścinkami asfaltowymi.

W projekcie przebudowy drogi wyodrębniono 2 odcinki. Pierwszy zakładać będzie przebudowę 0,16 km drogi od ul. Witosa do ul. 27 Stycznia oraz budowę 0,17 km chodnika dwustronnego. Drugi odcinek obejmie przybudowę 0,20 km drogi od ul. Czyżewskiego do skrzyżowania z ul. Witosa oraz 0,21 km chodnika jednostronnego.


Inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną do instytucji publicznych oraz ośrodków gospodarczych i mieszkaniowych zlokalizowanych w jego pobliżu.

Inwestycja wykonana zostanie jeszcze w tym roku. W najbliższym czasie ogłoszone zostaną przetargi na wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje zadanie.

W Pomorskiem, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowanych zostanie 35 inwestycji o łącznej wartości 124 204 036 zł, z czego 60 416 425 zł pochodzi z dofinansowania. To pozwoli wyremontować ok. 58,55 km dróg lokalnych w naszym województwie.

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) to kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego cel to przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Powołano go Ustawą z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.)


Realizacja podpisanych umów pozwoli zmodernizować ok. 58,55 km dróg lokalnych w województwie pomorskim, z czego:
- drogi gminne - dofinansowanie uzyskało 20 wniosków o łącznej wartości 67 390 185,93 zł (dofinansowanie 33 655 483 zł) - modernizacja 20,3 km dróg,
- drogi powiatowe - dofinansowano 15 wniosków o łącznej wartości 56 813 850 zł (dofinansowanie 26 760 942 zł) - modernizacja 38,25 km dróg.

Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA