Gmina Pelplin. Unijne inwestycje w kontynuacji

Kolejne inwestycje ze środków unijnych zakończone, inne rozpoczęte (fot. pelplin.pl)
Tczew - Gmina Pelplin. Unijne inwestycje w kontynuacji
W gminie Pelplin została zakończona kolejna inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Tym razem mowa o projekcie "Budowa dwóch wodociągów w miejscowości Lignowy Szlacheckie". Celem inwestycji była poprawa stanu infrastruktury technicznej we wsi, polepszenie warunków życia mieszkańców oraz poprawa stanu środowiska naturalnego.

Inwestycję rozpoczęto w listopadzie 2010 roku, wodociąg wybudowała Firma Ogólnobudowlana "Bomag" z Wdeckiego Młyna, nadzór inwestorski pełniło Biuro Projektowo - Konsultacyjne "Wodnik" z Tczewa. Zadanie, którego łączny koszt wyniósł 346.120 zł, zostało zakończone w październiku 2011 roku. Na taką samą kwotę opiewał złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wniosek o płatność, wnioskowana kwota pomocy wynosiła 180.635 zł. Ostatecznie pod koniec stycznia Urząd Marszałkowski zatwierdził płatność na wnioskowaną kwotę i tym samym inwestycja została zakończona.

- Również na początku bieżącego roku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego poinformowała o rzeczowym i finansowym zamknięciu projektu "Budowa kanalizacji w Rajkowach". W wyniku przeprowadzonej bez zastrzeżeń kontroli z realizacji projektu, jaka miała miejsce w czasie 12.08. - 27.10.2011 r., Instytucja Zarządzająca wypłaciła płatność końcową, wyrażając jednocześnie zgodę na zamknięcie projektu. - informują urzędnicy z pelplińskiego ratusza. - Wartość projektu, dzięki któremu wybudowano łącznie 11,85 km sieci kanalizacji sanitarnej i podłączono do niej 1.189 mieszkańców wsi Rajkowy, wyniosła ostatecznie 2.879.591,89 zł. Z tej kwoty uznano za kwalifikowane to wsparcia wydatki w kwocie 2.645.189,97 zł. Ostatecznie Instytucja Zarządzająca RPO wypłaciła Gminie Pelplin w formie refundacji dofinansowanie dla projektu w kwocie 1.851.587,20 zł, co daje 64% wobec ogólnej wartości inwestycji.

Na ostateczne rozliczenie i kontrolę Instytucji Zarządzającej RPO czeka kolejny projekt kanalizacyjny "Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Leśna I, II, III w Pelplinie". Na największym osiedlu domów jednorodzinnych w Pelplinie do 6,19 km nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej podłączyło się już 712 mieszkańców. Łączna wartość zadania (wraz z wybudowaną w 2007 roku kanalizacją w ulicach Konopnickiej i Podgórnej) wyniosła 2.590.739 zł, zaś wartość wydatków kwalifikowanych (bez uwzględnienia kosztów budowy przyłączy) 2.523.851 zł. Ostatecznie dofinansowanie ma wynieść 1.766.695 zł, z czego Gmina Pelplin otrzymała już środki w wysokości 1.089.145 zł.

Pod koniec ubiegłego roku zakończona została także "Budowa Centrum Kultury Wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Wielki Garc". Zgodnie z zapisami umowy o przyznanie dofinansowania, zadanie było podzielone na 2 etapy. Pierwszy etap został już rozliczony i skontrolowany, protokół z kontroli zadania można przeczytać w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Kontrole. Obecnie trwa rozliczanie drugiego etapu inwestycji. Pierwsza część inwestycji kosztowała 202.533 zł, przyznane i rozliczone dofinansowanie wyniosło 123.849 zł. Wartość realizacji drugiego etapu wyniosła 242.472 zł, planuje się, że refundacja ze środków unijnych wyniesie 147.269 zł.

- Jeszcze latem tego roku powinny zostać zakończone kolejne inwestycje, które są częściowo refundowane ze środków unijnych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). W Rajkowach powstanie kompleks boisk o sztucznej nawierzchni z elementami lekkiej atletyki, wykonawcą jest firma "Panorama II" z Gdyni. W Rudnie przez firmę "Seb - Inwest" z Pelplina budowane jest Centrum Kulturalne. Niebawem powinny rozpocząć się także prace przy budowie skateparku w Rożentalu, obecnie trwa procedura przetargowa, która powinna zostać rozstrzygnięta do połowy marca. - dodają urzędnicy.
Drukuj
Prześlij dalej
 

Komentarz dnia