Ważne zmiany dotyczące stypendiów dla zdolnej młodzieży z Tczewa

Program wspierania uzdolnionej młodzieży funkcjonuje od 3 lat (fot. tcz.pl)
Tczew - Ważne zmiany dotyczące stypendiów dla zdolnej młodzieży z Tczewa
Tczewscy radni zmienili zapisy programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Dokument obowiązywał przez trzy lata i praktyczne funkcjonowanie jego zapisów pozwoliło na wypracowanie nowych ustaleń. Te zdaniem radnych są potrzebne, bo do magistratu trafia zbyt mało wniosków od zdolnej młodzieży zainteresowaniem otrzymywaniem stypendiów. Na czym polegają zmiany, które mają ułatwić życie młodym-zdolnym?

Podczas czerwcowej sesji przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Barbara Kamińska podkreślała, że w 2008 roku wpłynęło tylko sześć wniosków o stypendia, z których zaledwie cztery spełniały wymagane kryteria. Rok później wniosków było już 10, ale 6 otrzymało pozytywną ocenę. Jak wyglądają nowe zapisy uchwały ważnej dla uzdolnionej młodzieży? W uzasadnieniu dokumentu czytamy, że "uszczegółowiono warunki jakie powinien spełniać uczeń szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz student, by otrzymać nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce, sprecyzowano zapis dotyczący warunków, spełnienie których daje prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia artystyczne, rozszerzono zapis dotyczący konieczności dołączania do wniosku zaświadczeń o byciu laureatem lub finalistą konkursu bądź olimpiady oraz konieczności składania dokumentów w języku polskim, a także przedłużono termin składania wniosków do dnia 31 października każdego roku, a co za tym idzie przesunięto termin rozpatrywania wniosków do dnia 15 listopada każdego roku. Doprecyzowanie zapisów uchwały przyczyni się do ograniczenia sytuacji, które poddawałyby w wątpliwość spełnienie przez wnioskodawcę warunków koniecznych do ubiegania się o prawo do nagrody. Ponadto przedłużenie terminu składania wniosków pozwoli na składanie wniosków przez uczniów i studentów także po rozpoczęciu nowego roku szkolnego/akademickiego. Natomiast składanie dokumentów w języku polskim usprawni pracę komisji opiniującej złożone wnioski".

Dla kogo nagrody?

Nagrodę przyznaje się w roku szkolnym, w którym złożono wniosek za:

1) wybitne osiągnięcia w nauce,
2) wybitne osiągnięcia artystyczne.

W znowelizowanej uchwale uszczegółowiono warunki, jakie powinien spełniać uczeń szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz student, by otrzymać nagrodę.
Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom:

1) szkół gimnazjalnych, którzy są laureatami lub finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
2) szkół ponadgimnazjalnych, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad o zasięgu ogólnopolskim (zawody centralne) i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje studentom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają znaczące osiągnięcia, wykraczające poza program nauczania szkoły wyższej i wykazują się aktywnością w tym zakresie, przy czym za osiągnięcia i aktywność uważa się w szczególności:

- współpracę z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi potwierdzoną efektami naukowo - badawczymi,
- publikacje w czasopismach naukowych.

2) zaliczyli w terminie określonym w regulaminie uczelni, co najmniej pierwszy rok studiów,
3) uzyskali w okresie zaliczonego roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,8,
4) uzyskali wpis na kolejny rok studiów lub wpis świadczący o zakończeniu studiów,
5) nie przebywają na urlopie dziekańskim,
6) nie powtarzali i nie powtarzają roku.

Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom i studentom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- uzyskali czołowe miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim,
- są autorami znaczących wydarzeń artystycznych oraz posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania (uczniowie) i spełniają warunki określone w ust. 5 pkt 5 i 6 (studenci - nie przebywają na urlopie dziekańskim, nie powtarzali i nie powtarzają roku).

Z wnioskami o nagrodę mogą występować:

- dyrektorzy - dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
- rodzice uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
- pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych lub ich absolwenci
- studenci
- dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
- dyrektor Centrum Kultury i Sztuki
- dyrektor Centrum Wystawienniczo - Regionalnego Dolnej Wisły
- dyrektor szkoły Muzycznej w Tczewie
- organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, kluby dla swoich członków będących uczniami lub studentami.
 
Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (13)
dodaj komentarz

 • +8

  kierowca roweru_gość

  02.07.2010, 00:18

  Stypendia otrzymują pupile nauczycieli.

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx7.xx8 
 • +3

  studentka_gość

  02.07.2010, 03:16

  średnia 4,8 taa

  jeżeli prośba może być zrealizowana proszę o podanie danych lub liczby radnych którzy mieli takową średnią na studiach (i ilu w ogóle nie wie co to studia, bo nawet nie weszli do gmachu uczelni). Proponuję jeszcze dodać znajomość 4 języków + dwa fakultety (na każdym oczywiście wymóg średniej 4,8). Pozdrawiam

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx1.xx5 
 • -3

  kkk_gość

  02.07.2010, 09:58

  Studentko! Czytaj ze zrozumieniem. Projekt dotyczy stypendiów, a nie wyborów do rady. Czy którys z radnych otrzymuje stypendium naukowe?

  Cytuj
  IP: 84.38.xx7.xx9 
  +2

  do kkk_gość

  02.07.2010, 16:11

  Prosze Cię to ty czytaj ze zrozumieniem

  Chodziło mi o to, aby podano średnie ze studiów Radnych (najlepiej z każdego roku), wtedy też miałabym (sądzę, że nie tylko ja) możliwość zweryfikowania czy mogliby oni stać się wzorami do naśladowania i jednocześnie udowodniliby że otrzymanie stypendium jest to możliwe + owe osiągnięcia (zwłaszcza interesuje mnie ta aktywność w czasopismach? Chodzi Radzie o prasę specjalistyczną? jeśli tak to za bardzo nie wiem, jak miałoby to nastąpić w przypadku szarego studenta, skoro pracownicy naukowi nie dopuszczają tam nowych a tym bardziej kogoś bez tytułu i co więcej dorobku - koło się zamyka bo niby gdzie on ma je zdobyć?). Co mają wybory do Rady ze stypendium? Z całym szacunkiem do twojej osoby, Jeżeli nie radzisz sobie raptem z kilkoma zdaniami to w ogóle nie zabieraj zdania na forum. Pozdrawiam

  Cytuj
  IP: 109.207.xx1.xx5 
  -2

  kkk_gość

  03.07.2010, 10:15

  Ja mialm średnią 4,89. i to w czasach, kiedy uczelnie naprawdę kształciły i stawiały wymagania. Inne kryteria są chyba opcjonalne. Stypendia naukowe to mają do siebie, że są elitarne, inaczej straciłyby sens.

  Cytuj
  IP: 84.38.xx7.xx9 
  -1

  kkk_gość

  03.07.2010, 10:16

  Kluczowe jest słowo WYBITNE

  Cytuj
  IP: 84.38.xx7.xx9 
  +2

  siedzący byk_gość

  03.07.2010, 15:14

  Mała uwaga odnośnie stypendium dla studentów - wymagana minimalna średnia powinna być dostawana do skali ocen przyznawanych na danej uczelni. Ustalenie jednego progu faworyzuje osoby studiujące tam gdzie możliwe jest zdobycie oceny wyższej niż 5,0.

  Cytuj
  IP: 109.207.xx5.xx4 
 • spacerowicz_gość

  02.07.2010, 10:28

  Aaaa... co z osiągnięciami sportowymi? Tych już się nie nagradza?

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx7.xx0 
 • -2

  _gość

  02.07.2010, 11:51

  Dla mieszkańców Tczewa???

  Dla mieszkańców Tczewa??? Czy nadal tylko dla uczniów-mieszkańców Tczewa? Jak znam życie, patrz problem dopłat do ulgowych przejazdów, Tczew znowu będzie "wyróżniał" ! Uczniowie-niemieszkańcy mają pecha, bo Tczew bardzo lubi się "wyróżniać"!!!(-:,

  Odpowiedz
  IP: 83.18.xx4.xx7 
 • -1

  Marcela_gość

  02.07.2010, 21:31

  Powiedział, co wiedział-zazdrość go zjadła.

  Odpowiedz
  IP: 79.162.xx3.xx8 
 • +3

  kierowca roweru

  09.11.2010, 17:25

  Czego tu zazdrościć? Wyścigu szczurów?

  Cytuj
  Uż. zarejestrowany 
 • -1

  Marcela_gość

  03.07.2010, 19:28

  Powyższe, kierowane do kierowcy roweru.. Pozdrawiam!

  Odpowiedz
  IP: 188.47.xx4.xx5 
 • +2

  lika_gość

  03.07.2010, 21:15

  stypendia

  uczniów i studentów spoza TCZEWA,nagradzają gminy,jeśli w budżecie przewidziano na taki cel środki.

  Odpowiedz
  IP: 79.186.xx9.xx9 
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu, które dodano po zaakceptowaniu regulaminu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym używając opcji "zgłoś naruszenie zasad komentowania lub zgłoś nadużycie" dostępnej pod każdym komentarzem.