Spotkanie - Konkursy w 2017 roku w ramach RPO 2014-2020

Unia Europejska (fot. archiwum)

odbyło się
08
12.2016
Czwartek
Tczew - Spotkanie - Konkursy w 2017 roku w ramach RPO 2014-2020
Spotkania informacyjne: „Konkursy w 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020″, odbędą się w Kwidzynie, Słupsku, Chojnicach, Tczewie i Gdańsku. Kierujemy je do instytucji, które mogą ubiegać się o dofinansowanie oraz do wszystkich zainteresowanych korzyściami płynącymi z funduszy europejskich.

Czego będziesz mógł się dowiedzieć na spotkaniach?
W co zostaną zainwestowane fundusze europejskie na początku 2017 r. w województwie pomorskim:
- ochronę zdrowia,
- odnawialne źródła energii,
- ograniczanie zagrożeń naturalnych,
- gospodarkę odpadami,
- wsparcie dla przedsiębiorców,
- aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy,
- zdrowie na rynku pracy,
- kształcenie ustawiczne,
- adaptacyjność pracowników,
- aktywizację społeczno-zawodową,
- rozwój usług społecznych.

Jak przygotować wniosek o dofinansowanie z funduszy europejskich.
Gdzie znaleźć informacje o funduszach europejskich.
Co zyska Pomorskie dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na lata 2014-2020.

Terminy i miejsca spotkań:
- 1 grudnia - Kwidzyn, Starostwo Powiatowe, ul. Tadeusza Kościuszki 29 b zki 29 b
- 5 grudnia - Słupsk, Słupski Inkubator Technologiczny, ul. Portowa 13 b
- 6 grudnia - Chojnice, Wszechnica Chojnicka, ul. Wysoka 3
- 8 grudnia - Tczew, Dom Przedsiębiorcy, ul. Obrońców Westerplatte 3
- 9 grudnia - Gdańsk, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, sala im. Lecha Bądkowskiego, ul. Okopowa 21/27
Wszystkie spotkania odbędą się w godz. 11.00-14.00.

Zgłoszenia
Rekrutacja na spotkania rozpocznie się 21 listopada 2016 r. na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego - http://www.rpo.pomorskie.eu/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach .
Udział w nich jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
tel. 58 32 68 124/175

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Z Unii Europejskiej pochodzi łącznie 1,86 mld euro, w tym 1,34 mld euro z EFRR i 524,6 mln euro z EFS.
Wartość środków unijnych w RPO WP 2014-2020 jest o 926,4 mln euro wyższa od Programu na lata 2007-2013, co czyni go największym w historii województwa pomorskiego programem inwestycyjnym, zarządzanym bezpośrednio przez władze województwa.

Co oznacza Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla mieszkańca województwa pomorskiego? Możesz być jednym z:
7400 przedsiębiorców, którzy otrzymają pieniądze na inwestycje,
3000 rodzin, których dziecko znajdzie nowe miejsce w przedszkolu,
68 000 uczniów, którzy wezmą udział w dodatkowych zajęciach, uczniów jednej z 444 szkół, które zostaną wyremontowane lub wyposażone w nowy sprzęt,
8100 osób, która otrzyma pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej,
33 500 pracujących, którzy będą mogli podnieść kwalifikacje, podróżujących 150 kilometrami przebudowanych linii kolejowych.
Drukuj
Prześlij dalej