Podsumowali współzawodnictwo szkół

Współzawodnictwo (fot. mat. prasowe)
Podsumowali współzawodnictwo szkół

zobacz galerię zdjęć: 2
22 czerwca w sali korekcyjnej Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie przy ul. Królowej Marysieńki 10 odbyło się "Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Powiatu Tczewskiego w Roku Szkolnym 2021/2022". W spotkaniu oprócz dyrektorów szkół, nauczycieli wychowania fizycznego i przedstawicieli społeczności uczniowskiej szkół Powiatu Tczewskiego udział wzięli: Starosta Tczewski Mirosław Augustyn, Prezes Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie Tomasz Bronk, Dyrektor Pelplińskiego Centrum Sportu Piotr Wojciechowski.

Uroczystego otwarcia zebrania dokonał Dyrektor PCS w Tczewie Tomasz Tobiański. Podczas spotkania dokonano podsumowania powiatowych zawodów organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół przez PCS w Tczewie. Zebrani na uroczystości goście mogli podziwiać osiągnięcia uhonorowanych placówek, oglądając przygotowaną na tę uroczystość prezentację multimedialną.
W roku szkolnym 2021/2022 Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie było organizatorem 106 zawodów wchodzących w skład Kalendarza Imprez Sportowych Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku, w tym 77 zawodów szczebla powiatowego oraz 27 półfinałów i 2 finałów wojewódzkich. Zawody zostały przeprowadzone odrębnie dla każdej z 3 kategorii wiekowych tj. Igrzysk Dzieci (uczniów klas I-VI szkół podstawowych, rocznik 2009 i młodszych), Igrzysk Młodzieży Szkolnej (uczniów klasy VII, VIII szkół podstawowych, rocznik 2007-2008) oraz Licealiady (uczniów szkół średnich dziennych, rocznik 2002 i młodszych). Uczniowie szkół podstawowych współzawodniczyli w 15 dyscyplinach sportowych, natomiast szkół pozostałych kategorii kolejno w 14 i 15 konkurencjach. W Igrzyskach Dzieci udział wzięły dzieci i młodzież 15 Szkół Podstawowych, w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - 18 i w Licealiadzie - 11 Szkół Średnich Dziennych. Zawody były organizowane na obiektach sportowych całego Powiatu Tczewskiego. Tegoroczny cykl imprez sportowych rozpoczął się w dniu 22 września 2021 roku zawodami w festiwal sztafet i zakończył w dniu 23 maja 2022 roku rozgrywkami w siatkówce plażowej szkół ponadpodstawowych.
W końcowej klasyfikacji punktowej współzawodnictwa sportowego szkół w kategorii Igrzysk Dzieci bezkonkurencyjna okazała się Szkoła Podstawowa Nr 12 w Tczewie. Po najwyższe laury w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej sięgnęła Szkoła Podstawowa Nr 11 w Tczewie. Wśród szkół średnich dziennych I miejsce zdobyło I LO w Tczewie.
Za zajęcie 3 pierwszych miejsc w 3 kategoriach wiekowych wszystkie szkoły uhonorowano pucharami i nagrodami rzeczowymi. Nagrody wręczył Starosta Tczewski Mirosław Augustyn.


Wyróżnione szkoły za współzawodnictwo sportowe:

Igrzyska Dzieci:

I Miejsce - SP Nr 12 w Tczewie
II Miejsce - SP Małe Walichnowy
III Miejsce - SP Nr 1 w Gniewie

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

I Miejsce - SP Nr 11 w Tczewie
II Miejsce - ZS Subkowy
III Miejsce - SP Nr 2 w Pelplinie

Licealiada

I Miejsce - I LO w Tczewie
II Miejsce - II LO w Tczewie
III Miejsce - ZSBiO w Tczewie

Drukuj
Prześlij dalej