Grand Prix Tczewa w Tenisie Ziemnym 2018

(fot. mat. prasowe)
Tczew - Grand Prix Tczewa w Tenisie Ziemnym 2018
Zbliżają się rozgrywki z cyklu Grand Prix Tczewa w Tenisie Ziemnym 2018.

REGULAMIN
GP Tczewa 2018 w Tenisie Ziemnym
1. Grand Prix Tczewa w Tenisie Ziemnym jest cyklem 6 turniejów dla amatorów.

2. W turniejach mogą uczestniczyć wszyscy chętni z wyłączeniem zawodników w wieku 14blat i powyżej (rocznik) wyczynowo trenujących w klubach tenisowych oraz sklasyfikowani w
rankingu PZT.
3. GP rozegrane zostanie w trzech kategoriach :
- SKRZAT - roczniki 2005 i młodsi
- JUNIOR - roczniki 2002-2004
- OPEN
Wpisowe na turniej w wysokości 20 zł wymagane tylko od kategorii OPEN.
Obowiązek posiadania legitymacji szkolnych w kategoriach SKRZAT i JUNIOR

4. Termin i miejsce
Turniej zostanie rozegrany w następujących terminach:
? 26.05.2018 r.
? 02.06.2018 r.
? 16.06.2018 r.
? 25.08.2018 r.
? 15.09.2018 r.
? 22.09.2018 r.
Miejsce rozgrywek:
? Mecze kategorii SKRZAT i JUNIOR zostaną rozegrane na kortach przy basenie (ul.Wojska Polskiego 28a)
? Mecze kategorii OPEN rozgrywane będą kortach przy basenie (ul. Wojska Polskiego 28a) oraz na kortach w parku miejskim (ul. Sienkiewicza 17)
5. W poszczególnych turniejach można uzyskać:
- 60 pkt. za I miejsce
- 48 pkt. za II miejsce
- 42 pkt. za III miejsce
- 36 pkt. za IV miejsce
- 24 pkt. za miejsca 5-8
- 12 pkt. za miejsca 9-32
- 6 pkt. za miejsca 33-64
6. Zwycięzcą cyklu jest zawodnik, który uzyska największą ilość punktów z pięciu najlepszychturniejów cyklu.
7. W przypadku takiej samej ilości punktów o zwycięstwie decyduje większa ilość wyższych miejsc.
8. Po ostatnim 6 turnieju zostaną wręczone nagrody rzeczowe dla pięciu najlepszych zawodników w każdej kategorii.
9. Zawodnicy mają obowiązek stawienia się do gry w ciągu piętnastu minut od chwili wywołania gry przez organizatora turnieju. W przypadku nie stawienia się jednego zawodnika następuje automatyczny walkower dla zawodnika, który stawił się na korcie. W nadzwyczajnych okolicznościach za zgodą organizatora turnieju i zawodnika, który otrzymał walkower może dojść do rozegrania tego meczu.
10. Powstałe w trakcie turnieju kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny i organizator turnieju.
11. Organizatorem Grand Prix Tczewa 2018 w Tenisie Ziemnym jest Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji.

Drukuj
Prześlij dalej