XX Ogólnopolski Gwiazdkowy Turniej Siatkówki

(fot. mat. prasowe)
Tczew - XX Ogólnopolski Gwiazdkowy Turniej Siatkówki
Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich sympatyków siatkówki na XX Ogólnopolski Gwiazdkowy Turniej Siatkówki. Turniej odbędzie się dnia 16.12.2018 r. (niedziela) o godzinie 9:00 w Hali Widowiskowo - Sportowej w Tczewie ul. Królowej Marysieńki 10 (II LO).

Udział w turnieju jest bezpłatny, rozgrywki przeprowadzone zostaną w kategorii OPEN. Organizator dopuszcza do udziału w turnieju drużyny kobiet oraz drużyny mieszane. Minimalny wiek zawodnika to ukończone 16 lat.

Osoby niepełnoletnie chcące wziąć udział w rozgrywkach zobowiązane są do dostarczenia oświadczenia podpisanego przez rodzica/opiekuna, potwierdzającego dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do udziału w turnieju - warunek konieczny, bez oświadczenia zawodnik nie będzie dopuszczony do udziału w turnieju. Wzór oświadczenia/zgody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.


Jednocześnie organizator informuje, że drużyny, w których występują niepełnoletni zawodnicy, winny wyznaczyć pełnoletniego opiekuna grupy, który powinien złożyć stosowne oświadczenie potwierdzające opiekę nad drużyną załącznik nr 4 .

ZGŁOSZENIA :

Zgłoszenia drużyny należy dokonać wysyłając e-mail na adres info@tcsir.pl do dnia 14.12.2018 r. do godziny 13:00 wg wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

LUB


W dniu turnieju na miejscu od godziny 8:30 do godziny 8:45

Wszelkie załączniki można pobrać z tej strony - http://tcsir.pl/index.php?p=1,2,821 .


Serdecznie zapraszamy do udziału oraz kibicowania.

Drukuj
Prześlij dalej