tczew - tcz.pl logo
user_ico
Nie jesteś zalogowany!
Zaloguj się lub zarejestruj się w serwisie
Dziś jest poniedziałek, 5 grudnia 2016r, godz. 11:33
Imieniny:
Informator: Zmiany w podatkach 2017 r. - spotkanie informacyjne, autor "Dom Przedsiębiorcy w Tczewie" dodaj własną informację
Wiadomości: Aktualności
Więcej : Wiadomości  |  Co będzie  |  Sport  |  Telewizja  |  pogoda - tczewPogoda

Oferta dla osób, które chcą współdecydować o rozwoju Tczewa

Opublikowano: piątek, 14.01.2011, 00:01. Ilość komentarzy: 8

Zmień rozmiar tekstu: A A A

Tczewscy rajcy w czerwcu 2008 roku uchwalili zaktualizowaną wersję Strategii Rozwoju Tczewa. Dokument określił zasady monitorowania i oceny realizacji dotychczasowej strategii. Teraz prezydent powołuje Radę Strategii Rozwoju Tczewa w oparciu o przyjęte w swoim zarządzeniu zasady i zaprasza do współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz sektora przedsiębiorczości.

Czym zajmie się Rada Strategii? Musi m. in. zapoznać się z corocznymi wynikami przeglądu Strategii Rozwoju Tczewa, dokonanego przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego oraz wydać opinię na ten temat. Do zasiadających w Radzie należy także wyznaczanie nowych kierunków działań strategicznych.

- Rada jest powoływana na okres kadencji, dlatego teraz zachodzi konieczność powołania nowej rady. Zapraszamy zatem przedstawicieli sektora przedsiębiorczości i organizacji pozarządowych do współpracy. Chodzi o to, by współdecydować o przyszłych kierunkach rozwoju miasta - wyjaśnia Jolanta Śliwińska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta w tczewskim magistracie.

Dodajmy, że ostatnio w Radzie Strategii Rozwoju Miasta znalazł się Mirosław Augustyn, Krzysztof Misiewicz, Roman Kucharski, Karolina Chamska, Mirosław Pobłocki, Zenon Drewa, Magdalena Okapiec-Kortas, Kazimierz Smoliński, Mirosław Ostrowski, Piotr Kończewski, Roman Liebrecht i Andrzej Konieczny. Zgłoszenia są przyjmowane do 31 stycznia 2011 r. przez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie, w kopertach z dopiskiem "Rada Strategii". Szczegółowe informacje: UM Tczew, Wydział Rozwoju Miasta, Jolanta Śliwińska, Tel. 58 7759 381, sliwinska@um.tczew.pl.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 730/2008 z dnia 19.08.2008 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 28/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 05.01.2011 r.

Zasady powołania, określenie składu, zakresu zadań i trybu pracy Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa

§ 1


1. Rada Strategii Rozwoju Tczewa, zwana dalej Radą Strategii jest powoływana przez Prezydenta Miasta Tczewa na okres kadencji Prezydenta.
2. Rada Strategii pełni rolę opiniodawczą i konsultacyjną dla Prezydenta.

§ 2


1. Rada Strategii liczy do 17 osób, w tym, między innymi:
- 4 przedstawicieli Rady Miasta wskazanych przez Przewodniczącego RM,
- 1 przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta, wskazany przez Przewodniczącego MRM,
- 2 przedstawiciele Urzędu Miejskiego – wiceprezydent ds. gospodarczych i wiceprezydent ds. społecznych,
- 1 przedstawiciel samorządu powiatowego,
- co najmniej 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych (z wyłączeniem sektora przedsiębiorczości), wyłonionych w trybie jak w § 3 niniejszych zasad,
- co najmniej 3 przedstawicieli sektora przedsiębiorczości, wyłonionych w trybie jak w § 4 niniejszych zasad.
2. Uczestnictwo w Radzie Strategii jest nieodpłatne.
3. Skład Rady podlega publikacji.
4. Prezydent może odwołać przedstawiciela Rady Strategii w przypadku znaczącego uchylania się od uczestnictwa w pracach Rady.

§ 3


1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych są zgłaszani przez swoje organizacje, po wcześniejszym publicznym zaproszeniu do składania zgłoszeń.
2. Zaproszenie do składania zgłoszeń jest adresowane do organizacji prowadzących swoją działalność na terenie Tczewa.
3. Zgłoszenie przedstawia zarząd danej organizacji, wykazując formalne poparcie swojej organizacji dla kandydata.
4. Zgłoszenie powinno zawierać opis co najmniej 5-letniego doświadczenia kandydata w pracy w organizacji, uzasadniający, że kandydat posiada dobrą znajomość zagadnień dziedziny pracy organizacji.
5. Preferowane będą zgłoszenia łączne, co najmniej 2 organizacji o podobnym profilu działalności.
6. W przypadku zgłoszenia więcej niż 4. przedstawicieli organizacji pozarządowych, Prezydent podejmuje decyzję co do ostatecznego składu Rady, jednak całkowita liczba osób w Radzie nie może być większa niż 17.

§ 4


1. Przedstawicieli sektora przedsiębiorczości zgłaszają organizacje zrzeszające przedsiębiorców prowadzących działalność w Tczewie lub grupy nie zrzeszone sektora gospodarczego, po wcześniejszym publicznym zaproszeniu do składania zgłoszeń.
2. W przypadku przedstawicieli zgłaszanych przez organizacje zgłoszenie przedstawia zarząd danej organizacji, wykazując formalne poparcie swojej organizacji dla kandydata.
3. Zgłoszenie powinno zawierać opis co najmniej 5-letniego doświadczenia kandydata w pracy w organizacji, uzasadniający, że kandydat posiada dobrą znajomość zagadnień gospodarczych Tczewa i regionu.
4. Preferowane będą zgłoszenia łączne, co najmniej 2 organizacji.
5. W przypadku przedstawicieli zgłaszanych przez grupy nie zrzeszone, wniosek jest składany przez kandydata i wymaga załączenia co najmniej 5 opinii popierających, wystawionych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Tczewa. Wniosek winien zawierać informację wskazującą na co najmniej 5-letnie doświadczenie kandydata w prowadzeniu działalności gospodarczej i znajomość zagadnień gospodarczych Tczewa i regionu.
6. W przypadku wniosków jak w punkcie 5, mogą być one przedłożone w jednym dokumencie, a dokument jest składany przez kandydata na przedstawiciela.
7. Preferowane będą zgłoszenia jak w punkcie 2, a w przypadku zgłoszeń jak w punkcie 5, zgłoszenia wsparte większą liczbą indywidualnych wniosków popierających.
8. Preferowany będzie udział przedstawiciela zakładów zlokalizowanych w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na terenie Tczewa.
9. W przypadku zgłoszenia większej liczy kandydatów niż 3, Prezydent podejmuje decyzję co do ostatecznego składu Rady, jednak całkowita liczba osób w Radzie nie może być większa niż 17.

§ 5


1. Rada Strategii zbiera się co najmniej raz w roku na spotkaniu konsultacyjnym.
2. Rada Strategii zapoznaje się z corocznymi wynikami przeglądu strategii, dokonanego przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego i wydaje swoją opinię.
3. Rada Strategii rekomenduje kontynuowanie działań, ich rozwinięcie, zmiany i/lub nowe kierunki działań strategicznych.
4. Rekomendacje Rady są podejmowane większością głosów (50% + 1 głos).
5. Rekomendacje Rady Strategii podlegają analizie pod kątem zgodności z prawem i wykonalności nie zagrażającej stabilności budżetu miasta. Analiza jest wykonywana przez służby Prezydenta Miasta, a jej wyniki przekazywane Radzie Strategii niezwłocznie.

§ 6


1. Spotkanie Rady Strategii prowadzi wskazany przez Prezydenta Miasta wiceprezydent miasta, zwany dalej prowadzącym. Prowadzący odpowiada za organizację spotkania i proponuje porządek obrad.
2. Obrady są protokołowane, a protokół jest obligatoryjnym dokumentem przeglądu strategii, o którym mowa w punkcie 5 niniejszego paragrafu.
3. Prowadzący wyznacza osobę organizującą spotkanie i sporządzającą protokół.
4. Dopuszcza się prowadzenie konsultacji z Radą Strategii za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej, jednak nie mogą one zastąpić spotkania, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
5. Dokumenty z pracy Rady są przechowywane w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego.
drukuj
Artykuł przeczytano 2276 razy ( i )
prześlij dalej
    Wróć do: Aktualności
dodaj do ulubionych   
Czytaj w Tcz.pl:
Tczew - Kociewiacy na zjeździe Kaszubów
Więcej w dziale "Aktualności":
 
Opinie i komentarze (8)   Zmień kolejność
 
Brak zdjęcia
0
ania_gość
IP: 81.219.xx6.xx4
Data: 14.01.2011, 00:06
UUU... to ładnie...
Brak zdjęcia
+2
hahaha ~ _gość
IP: 83.25.xx4.xx6
Data: 14.01.2011, 10:29
Miecio się zgłosi hahah
Brak zdjęcia
0
rada strategii ~ mieszkaniec _gość
IP: 77.112.xx7.xx6
Data: 14.01.2011, 10:49
No brawo nie wiedziałem że w tej radzie były takie znakomitości jak Ostrowski i inni wierne pieski Odyji co taki Ostrowski może mieć do powiedzenia . Był już w szpitalu zgm i wielu innych instytucjach i wszędzie bałagan może się mylę to niech ktoś mi wyjaśni że piszię bzdury takich fachowców jest więcej którzy wykluli się przy Odyji
Brak zdjęcia
+6
fachowcy ~ wacek_gość
IP: 109.207.xx0.xx6
Data: 14.01.2011, 21:07
Ostrowski to pikuś! Największym orłem jest Librecht-to dopiero fachowiec.Gratulować takich plantów !
Brak zdjęcia
0
rozwój Tczewa ~ teta_gość
IP: 83.25.xx7.xx3
Data: 14.01.2011, 22:54
Ci co byli w tej lidze przez cztery lata to marna ekipa do decydowania o rozwoju Tczewa.
Brak zdjęcia
0
gosia_gość
IP: 109.207.xx0.xx1
Data: 15.01.2011, 11:09
żenada.............ciekawe o ile zmniejszy się ilość mieszkańców Tczewa w ciągu 10 lat...bo moim zdaniem tu się coraz gorzej mieszka,,strategia czyli co?lobby tzw przedsiębiorców a jakim prawem?oni będą zainteresowani wpuszczaniem do Tczewa konkurencji?organizacje pozarządowe?niby jakie?nie znam żadnej organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju lokalnego.Towarzystwo wzajemnej adoracji.......
Brak zdjęcia
0
zdzichu_gość
IP: 83.25.xx3.xx4
Data: 15.01.2011, 22:47
starsznie się uniosłaś, ciekawe, czy to problemy hormonalne, czy też niezaspokojone żądze władzy? Pomyslmy na spokojnie: przedsiebiorcy nie, bo to złodzieje, organizacje to towarzystwa wzajemnej adoracji, urzędnicy to banda, która żeruje na zdrowej tkance miasta, prezydenci to głupki, więc kto? Ty ze swoim nadętym ego... niewykluczone, spróbuj może odnajdziesz się w tej szarej i beznadziejnej rzeczywistości umierającego miasta, jako wielka społecznica. Może będziesz gwiazdą przewodnią i tczewskim Mojżeszem prowadzącym to miasto do ziemi obiecanej. może, może...
 
Brak zdjęcia
0
gosia_gość
IP: 109.207.xx0.xx1
Data: 16.01.2011, 16:18
Zdzichu:)tekst należy czytać ze zrozumieniem.Wszelka nadinterpretacja jest może tworem Twojej wyobraźni ale nie treścią mojego wpisu,Natomiast serdecznie dziękuję za porównanie do Mojżesza ,jest to piękny komplement który przyjmuję jako duchową wskazówkę,niezależnie od tego jak miałam go odczytać,przemyślę,czy czas brać tobołki,szukać laski i się wyprowadzać:)pozdrawiam:)
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym - tutaj.
Dodaj nowy komentarz:

Uwaga!
Wszystkie komentarze niezwiązane w żaden sposób z artykułem w tym dziale, a także komentarze zawierające treści wulgarne lub obraźliwe nie zostaną dodane.


Imię, login, pseudonim, nick (max 30 znaków):
 _gość

Temat komentarza (max 50 znaków):

*Treść komentarza (znaczniki HTML wyłączone):
 
znajdź w tym dziale
znajdź w tym dziale
 
ranking i gorący temat
ranking i gorący temat
O tym się mówi: 
 
 
 
 
kalendarz wydarzeń
Grudzień 2016
  • Pn
  • Wt
  • Śr
  • Cz
  • Pt
  •  Sb
Zobacz cały kalendarz imprez i wydarzeń
Organizujesz wydarzenie kulturalne,
muzyczne, sportowe lub inne?

 

Copyright © 2001-2016 Tczew - TCZ.PL Sp. z o.o. Internetowy Serwis Informacyjny Miasta
Kontakt: kontakt@redakcja.tcz.pl. Adres: ul. Hanny Hass 4, 83-110 Tczew